lesgeld
1 les van 60 minuten per week
Per maand Per seizoen**
1 leerling € 17,= € 153,=
2 leerlingen* € 24,= € 216,=
3 leerlingen* € 32,= € 288,=

* De korting voor meerdere leerlingen geldt alleen voor kinderen uit één gezin.

** Korting voor een heel seizoen geldt als het lesgeld in of voor september wordt betaald.

- Indien u 2 lessen per week volgt betaalt u per maand: € 30,=
- Per seizoen voor 2 lessen per week (indien u in of voor september betaalt): € 270,=

Extra lessen van 60 minuten per week
bijkomende kosten per maand
1 les € 13,=
2de e.v. € 9,=

Gelieve het geld tijdig, op de eerste van iedere maand te voldoen.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Lesgeld kan worden overgemaakt op banknummer:
IBAN: NL36INGB0001020200
of
IBAN: NL19ABNA0523164092
ten name van Studio Danstique, met vermelding naam leerling en lestijd.

Studio Danstique © 2017