lesgeld
1 les van 60 minuten per week
Per maand Per seizoen**
1 leerling € 19,= € 171,=
2 leerlingen* € 26,= € 234,=
3 leerlingen* € 34,= € 306,=

* De korting voor meerdere leerlingen geldt alleen voor kinderen uit één gezin.

** Korting voor een heel seizoen geldt als het lesgeld in of voor september wordt betaald.

- Indien u 2 lessen per week volgt betaalt u per maand: € 34,=
- Per seizoen voor 2 lessen per week (indien u in of voor september betaalt): € 306,=

Extra lessen van 60 minuten per week
bijkomende kosten per maand
1 les € 15,=
2de e.v. € 11,=

Gelieve het geld tijdig, op de eerste van iedere maand te voldoen.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Lesgeld kan worden overgemaakt op banknummer:
ING - STUDIO DANSTIQUE
IBAN: NL36INGB0001020200
of
ABN AMRO - STUDIO DANSTIQUE
IBAN: NL19ABNA0523164092
ten name van Studio Danstique, met vermelding naam leerling en lestijd.

Studio Danstique © 2018