Lesgeld

1 les van 60 minuten per week

per maand

per seizoen **

1 leerling

€ 20,=

€ 180,=

2 leerlingen*

€ 27,=

€ 243,=

3 leerlingen*

€ 35,=

€ 315,=

* De korting voor meerdere leerlingen geldt alleen voor kinderen uit één gezin.

** Korting voor een heel seizoen geldt als het lesgeld in of voor september wordt betaald.

– Indien u 2 lessen per week volgt betaalt u per maand: € 35,=
– Per seizoen voor 2 lessen per week (indien u in of voor september betaalt): € 315,=

Extra lessen van 60 minuten per week

bijkomende kosten per maand

1 les

€ 15,=

2de e.v. 

€ 12,=

Gelieve het geld tijdig, op de eerste van iedere maand te voldoen.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Lesgeld kan worden overgemaakt op banknummer:

ING – STUDIO DANSTIQUE
IBAN: NL36INGB0001020200

ten name van Studio Danstique, met vermelding naam leerling en lestijd.