Lesgeld

1 les van 60 minuten per week per maand per seizoen **
1 leerling
€ 20,=
€ 180,=
2 leerlingen *
€ 27,=
€ 243,=
3 leerlingen *
€ 35,=
€ 315,=

* De korting voor meerdere kinderen geldt alleen voor kinderen uit één gezin.
**Korting voor een heel seizoen geldt als het lesgeld in of voor september wordt betaald.

Indien u 2 lessen per week volgt, betaalt u per maand: € 35,=.
Per seizoen voor 2 lessen per week (indien u in of voor september betaalt): € 315,=.

Extra lessen van 60 minuten per week bijkomende kosten
1 les
€ 15,= per maand
2e e.v.
€ 12,= per maand

Gelieve het geld tijdig, op de eerste van iedere maand te voldoen.
Er geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Lesgeld kan worden overgemaakt op:
Banknummer ING 1020200 – STUDIO DANSTIQUE IBAN: NL36INGB0001020200
Ten name van Studio Danstique, met vermelding naam leerling en lestijd.

Scroll naar boven